Herbi-Alarm Ready pad & terras

Herbi-Alarm Ready pad & terras

Herbi-Alarm Ready paden en terrassen is een totale, niet-selectieve onkruidbestrijder voor de bestrijding van onkruiden, grassen en mossen op verharde, permanent onbeteelde terreinen zoals opritten, paden en terrassen (asfalt, beton, kasseien, grind, …); niet verharde, permanent onbeteelde terreinen, tussen de rijen van alle teelten met een afschermkap op de sproeier (om de teelt niet te raken) en voor het zaaien of planten van siergewassen en groenten (alle teelten).