Cuprex Garden

Cuprex Garden

Veelzijdig middel dat werkzaam is voor de bestrijding van valse meeldauw bij tomaten, zowel in serres als buiten en druivelaars. Cuprex Garden heeft een contactwerking wat betekent dat de kieming van schimmels wordt vermeden, alsook een verdere aantasting van de plant. Reeds voor gedoseerd in handige water oplosbare zakjes waardoor het product niet stuift. Bij regelmatige behandeling zal dit middel ook genezend werken.
BIO* = toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw conform EG-verordening 834/2007, kan aangekocht worden met Ecocheques.