Cosavet® Garden

Cosavet® Garden

Cosavet garden is een biologisch fungicide dat werkzaam is tegen witziekte en andere ziekten in vele teelten. Het heeft een preventieve contactwerking, wat betekent dat kieming van schimmels wordt vermeden. Verdere aantasting van de plant kan hiermee ook vermeden worden. Reeds voorgedoseerd in handige wateroplosbare zakjes waardoor het product niet stuift. Werkt ook tegen hagelschotziekte, schurft en druivenviltmijt. Geen wachttijd voor de oogst. Voldoende voor: 150LBIO* = toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw conform EG-verordening 834/2007, kan aangekocht worden met Ecocheques.