Bio Anti-Slak

Bio Anti-Slak

Ecologische korrel tegen slakken op basis van ijzerfosfaat, een stof die van nature in de bodem voorkomt. De korrels zijn volledig afbreekbaar en zullen geen sporen in de bodem nalaten. Na het eten van de korrels zal de slak in de schuilplaats verdrogen zodat er geen zichtbare resten in je tuin kunnen worden waargenomen. Op deze manier zullen de resten door de bodem opnieuw worden opgenomen en verteerd.
BIO* = toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw conform EG-verordening 834/2007, kan aangekocht worden met Ecocheques.