Appelbloedluis

Deze lastige parasiet is in tegenstelling tot de bladluis vooral te vinden op de takken en de stam als clusters witte wol. Wanneer je daar met je vingers in wrijft, zie je een roodbruin vocht; vandaar de benaming bloedluis. De luizen steken en zuigen in de bast, waardoor een verkankering van de bast optreedt. In extreme gevallen kan die tak afsterven. Behandelen doe je het best met een olie. De ene soort is al gevoeliger dan de andere.

Aanbevolen producten: VERNOTEX GARDEN

Beukenbladluis

De beukenbladluis is een parasiet die haar eitjes in het najaar afzet op de jonge twijgen van de beuk. De beukenbladluis, ook beukenwolluis of wollige beukenbladluis genoemd, zit vooral aan de onderzijde van de bladeren. In een jong stadium produceren zij nog geen typische witte wasdraden en kan je ze makkelijker bestrijden. Wanneer er waterafstotende wasdraden worden gevormd, is de bestrijding veel moeilijker. Bij een zware aantasting zullen de bladeren ook gaan krullen en zitten de luizen verstopt, zodat je ze moeilijk kan raken met het bestrijdingsmiddel.

Aanbevolen producten: FOR INSECT, INSECTICIDEN 10ME

Voor meer info over bladluizen op sierplanten, rozen en groenten en fruit, klik hier

Beukenbladluis

Buxusmot

De buxusmot is een witte nachtvlinder, met bruine randen aan de vleugels, tot 4 cm breed. De mot leeft circa 8 dagen en legt eitjes op de onderkant van buxusbladeren. De rupsen zijn felgroen met donkere strepen op de zijkant. Ze overwinteren in een spinsel binnen in de buxus. Zodra de temperatuur in het voorjaar boven de tien graden komt, wordt de rups actief en eet de buxus helemaal kaal. Controleer je buxus vanaf april regelmatig op dode blaadjes, kale takjes, bladskeletten en spinsel. Zodra je larven of rupsen opmerkt, kan je de buxus behandelen.

Aanbevolen producten: ontdek hier alle producten tegen de buxusmot

Rups buxusmot2
Buxusbladvlo

Buxusbladvlo

De buxusbladvlo geeft typische vergroeiingen aan de uiteinden van nieuwe scheuten. De vergroeiingen worden ook wel eens gallen genoemd, omdat de blaadjes in lepelvorm naar elkaar toegroeien. Het lijkt een beetje op een witte kool. Na een aantal warme droge dagen in het voorjaar verschijnen witte pluisjes, wasafscheidingen. Behandelen kan vanaf eind maart met een contactmiddel of met een systemisch middel, ook een biologische oplossing is voorhanden.

Aanbevolen producten: CONSERVE GARDEN

Coloradokever

De coloradokever lijkt met het bolle en ronde lichaam op een lieveheersbeestje, maar het heeft zwartbruine strepen in plaats van stippen. De rode larven van de coloradokever zijn erg vraatzuchtig en kunnen aardappelvelden in een mum van tijd helemaal kaal vreten. Bij de eerste voorjaarswarmte verpoppen ze zich en twee weken later komt uit de pop een volwassen kever. Die volwassen kever kan tot 3 keer per jaar eitjes leggen op de onderkant van aardappelplanten. Tijdens de winter verschuilen de kevers zich in de grond op 20-50 cm diepte; vanaf april komen ze weer naar de oppervlakte. Ze zijn vooral overdag actief en hoewel de volwassen kever ook een grote eetlust heeft, is het vooral de rode larve die zich volledig laat gaan. Door deze grote vraatzucht is de bestrijding van de coloradokever op aardappelgewassen wettelijk verplicht.

AARDAPPELTEELT:

CONSERVE GARDEN
Wil je jouw aardappelteelt beschermen, kies dan voor Conserve Garden uit onze Ecologic range. Dit natuurlijke product op basis van Spinosad werkt via contact- en maagwerking en bestrijdt alle stadia, van larve tot volwassen kever. Spinosad is weinig temperatuursafhankelijk en heeft een nawerking van 7 tot 10 dagen. Nuttige insecten zoals lieveheerbeestjes, wantsen, gaasvliegen en spinachtigen worden niet bestreden; het middel is dus veilig voor nuttige organismen.

ALLE TEELTEN:

NEMA T-BAG FELTI :Dit is een alternatieve bestrijding op basis van aaltjes, de natuurlijke vijand van de larven. Besproei de larven op de plant, zodra je ze opmerkt en zorg ervoor dat je ze fysiek raakt. Omdat niet alle eitjes in één keer uitkomen, is een nabehandeling na 1 à 2 weken met de tweede T-Bag aanbevolen.

BIO-PYRETREX: Heb je een grotere moestuin, dan kan Bio-pyretrex, eveneens uit onze Ecologic range, soelaas bieden. Bio-pyretrex is een allround insecticide op basis van pyrethrinen, een stof die gewonnen wordt uit een chrysantensoort. De formulering is op waterbasis zonder solvent en daardoor veiliger voor het gewas. Bij gebruik op groenten en fruitbomen kan er zeer snel worden geoogst (48u). Dit insecticide heeft een contactwerking waardoor de insecten worden gedood door zowel direct als indirect contact.

Coloradokever
Elzenhaantje 2

Elzenhaantje

Het elzenhaantje is een mooi blauw gekleurd kevertje. Er wordt vooral schade aangericht door de larven die als kleine zwarte ‘rupsjes’ aan de onderzijde van het blad het bladmoes wegvreten. Bij zware aantasting blijven enkel de nerven van het blad over. Bestrijd ze met een middel dat werkzaam is tegen kevers.

Aanbevolen producten: FOR INSECT, Conserve garden

Galmijt

De galmijt herken je bij de esdoorn aan zeer typische rode uitwassingen (gallen) aan de bovenzijde van het blad. Bij een els ontstaan er rond de hoofdnerf bleekgroene galletjes. Er is geen bestrijding noodzakelijk. Verwijder zwaar aangetast blad om infectie in de volgende jaren te voorkomen.

Aanbevolen producten: VERNOTEX GARDEN

Galmijt
Dopluis

Dopluis en pulvinale dopluis

Deze parasieten zijn voor velen wel een bekende plaag op onder andere Taxus, hulst, hortensia’s, linde, Acer en camelia. Deze parasieten worden veelal op een verkeerd tijdstip behandeld met een slecht bestrijdingsresultaat als gevolg. Eigenlijk is er maar één tijdstip om deze insecten op een degelijke manier te bestrijden en dat is van juni tot begin juli met een herhaling van de behandeling na 10 tot 14 dagen. Dopluizen kennen maar één generatie per jaar en overwinteren als larve. De witte vlokken (eizakken) en/of bruine ‘hoedjes’ die zichtbaar zijn, zijn de overwinterde larven van vorig jaar die eitjes aan het afzetten zijn. Het komt er dus op aan om bij de ontluiking van de larven uit het ei een behandeling uit te voeren om een zware aantasting in het volgende jaar te vermijden. Vergeet niet dat elke dopluis maar liefst 200 tot 300 eitjes aflegt. De jonge larven bewegen zich voort met hun pootjes en zijn nog zeer week doordat hun wasachtig schild nog niet volledig is uitgehard. Wanneer ze rondlopen, is de kans op een succesvolle bestrijding zeer groot omdat je de luis die onder het schildje hangt, kan raken met een contactmiddel. Na verloop van tijd zetten de larven zich vast waardoor je ze niet meer kunt raken met een insecticide. Je ziet dus dat niet elk tijdstip ideaal is om dopluizen te bestrijden. Een tweede groot nadeel van dopluizen is de uitscheiding van honingdauw. Deze plakkerige, suikerrijke uitscheiding druipt op onderliggende takken, bladeren en naalden en vormen een ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van roetdauwschimmels. Hierdoor gaan de planten zwart verkleuren en verliezen ze vroegtijdig hun bladeren, waardoor de plant op termijn kaal wordt en sterk verzwakt. Denk maar aan taxushagen die onderaan kaal worden.

Aanbevolen producten: INSECTICIDE 10ME, BIO PLANT SPRAY, For Insect

Fruitmot of wormstekigheid

Half tot eind juni is het ideale moment om deze ongewenste fruiteters te bestrijden. De rupsen van deze kleine nachtvlinders of motjes (bladrollers), ongeveer 1 cm groot, vreten zich via de schil een weg tot aan het klokhuis. Deze gaten zijn dan weer ideale ingangen voor andere ziekten en plagen, zodat je gedurende het seizoen veel fruit verloren ziet gaan. Deze parasiet kent in normale omstandigheden maar één cyclus per jaar en daarom is het belangrijk deze cyclus te doorbreken door een behandeling uit te voeren. De jonge rupsen vreten eerst oppervlakkig aan de bladeren en vruchtschil alvorens zich dieper in te boren. De rupsen zijn crèmekleurig en hebben een donkergekleurde kop. Vaak zie je in de gangen en bij het boorgaatje uitwerpselen van deze rups. In warme zomers is het mogelijk dat er zich een tweede generatie ontwikkelt. Deze is meestal veel schadelijker dan de eerste,doordat het verlies aan vruchten niet te overzien is.

Aanbevolen producten: CONSERVE GARDEN, BOOMLIJMBAND

Fruitmot
Kommaschildluis

Kommaschildluis

Deze kleine schildluizen kunnen voorkomen op buxus, Pachysandra en appel. Deze kleine, op een mossel gelijkende schildjes, vind je vooral terug op de takken en de twijgen van de buxus. Bij extreme aantastingen kunnen hier en daar schildluizen voorkomen op de bladeren. Omdat de schade altijd van binnenuit de plant begint, wordt deze parasiet over het algemeen veel te laat opgemerkt. Deze schildluis is niet te vergelijken met dopluizen op taxus en Ilex. Voor deze laatsten is het nog veel te vroeg om te behandelen. De volwassen kommaschildluizen leggen in de loop van oktober eitjes en deze ontluiken in de loop van de maand mei. Als de eiafleg nog moet beginnen, kan een behandeling worden gedaan met een contactmiddel.

Aanbevolen producten: FOR INSECT, FORMUSECT SPRAY, INSECTICIDE 10ME, BIO PLANT SPRAY

Koolvlieg

De koolvlieg kent 3 generaties per jaar. Het is vooral de larve die de meeste schade aanricht. De larven van de koolvlieg vreten aan de wortels zodat enkel de hoofdwortel overblijft. Ze voeden zich voornamelijk met de ondergrondse stengels van kolen, bloemkool en broccoli en en boren zich in de opgezwollen wortels van radijs, koolraap en knolraap. Vervolgens laat de plant zijn bladeren hangen, doordat de plant niet meer in staat is om voldoende vocht op te nemen. Voor de koolsoorten die laat geplant worden is het, in verband met een tweede generatie, raadzaam om een behandeling uit te voeren.

Aanbevolen producten: CONSERVE GARDEN, NEMA T-BAG CAPSA

Zie foto

Koolvlieg

Mineervlieg

Mineervliegen leggen eitjes op de bladeren. Wanneer de larve uit het eitje komt, baant ze zich een weg door het bladmoes onder de ‘huid’ van het blad. Naarmate de larve groter wordt, merk je dat ook de gang breder en breder wordt. De verpopping gebeurt in het blad. Bij zware aantasting zal het blad grotendeels zijn functie verliezen en zullen helaas ook de opbrengsten per plant dalen.

Aanbevolen producten: CONSERVE GARDEN, BIO PLANT SPRAY

Naaldluizen

Naaldluizen zijn zeer kleine groene luisjes met rode oogjes en komen vooral voor op Picea en Pinus soorten. Met het blote oog zijn ze moeilijk waarneembaar, maar er zijn een paar simpele trucs om ze toch terug te vinden. Je kunt op de takken kloppen en onder de tak een wit blad papier houden of een tak in de handpalm nemen en in de richting van de naalden wrijven. Wanneer je iets plakkerigs voelt, dan zijn dat de zoete plakkerige uitscheidingen die door de luizen worden vrijgegeven. Bij een zware aantasting kunnen sparren, kerstsparren of blauwe ceder enorm afzien met massale naaldval tot gevolg. Ook voor de teelt van kerstsparren is dit een gevreesde parasiet. Na een zware aantasting zijn de bomen niet verkoopbaar

Aanbevolen producten: INSECTICIDEN 10ME

Paardekastanjemineermot

De paardekastanjemineermot zorgt al een aantal jaren voor beroering in openbaar groen en bij de particulier. De paardekastanjes verliezen vervroegd hun blad waardoor ze jaar na jaar achteruitgaan. De mineermot heeft drie generaties per jaar waarvan de eerste verwacht wordt rond half april, de tweede rond begin juli en de laatste rond begin september. De motjes zijn amper een halve centimeter groot en hebben een goudbruine kleur met enkele witte banden. Je kunt de volwassen motjes makkelijk terugvinden op de stam van de paardekastanje. Het zijn niet de motjes, maar de larven die mijnen vreten in het blad waardoor vervroegde bladval optreedt.

Aanbevolen producten: BOOMLIJMBAND, FUNNELTRAP MET FEROMOON

Spintmijt

Spintmijt

Spintmijten veroorzaken een specifiek schadebeeld aan de bovenzijde van het blad. Deze schade uit zich in kleine puntjes en streepjes en geven de plant een vaal zicht. De meest gevoelige planten zijn buxus, coniferen, rozen, klimop, hortensia, haagbeuk en de beuk. Vele spintmijten zijn plantspecifiek (buxusspint, coniferenspint, haagbeukspint en beukenspint) en gaan niet over op andere planten. De bonenspintmijt kan echter wel op vele plantensoorten voorkomen, zoals op rozen, hortensia’s en klimop. Spintmiddelen zijn altijd contactmiddelen, daarom is het noodzakelijk de planten zeer goed nat te spuiten (te wassen) met een spintmiddel en goed de onderzijde van de bladeren te raken.

Aanbevolen producten: VERNOTEX GARDEN

Preventief: brandnetelgier

Rupsen van de wintervlinder op haagbeuk (Carpinus)

De verse groene bladeren van de haagbeuk of Carpinus zijn een delicatesse voor de rupsen van de kleine wintervlinder. Deze vlinder legt in de wintermaanden haar eitjes op de jonge twijgen van de haagbeuk. Vroeg in de lente komen de rupsen (zie foto 1en 2) uit en voor je het weet zijn alle blaadjes van je haag geperforeerd (zie foto 3) en schiet er niet veel blad meer over. De rupsen van deze vlinder zijn momenteel nog zeer klein en bevinden zich tussen enkele bladeren, waardoor het niet altijd even makkelijk is deze jonge larven terug te vinden. De volwassen vlinder zul je zelden zien. Beste bestrijdingsperiode is tot en met april.

Aanbevolen producten: FOR INSECT, FORMUSECT SPRAY, Delete insecticide Siertuin, Delete spray siertuin

Wintervlinder 2 Aangepast

Takluizen

Takluizen behoren tot de grote familie van de bladluizen. Zij komen, zoals de naam het ook zegt, voornamelijk voor op takken en stammen. Vooral coniferenhagen kunnen vreselijk lijden onder de aanwezigheid van deze parasiet. De schade uit zich in dorre plekken in de haag en wanneer je de haag wat opentrekt, zie je op de takken een zwarte aanslag van roetdauwschimmels. Deze schimmel voedt zich met de suikers die uitgescheiden worden door de takluizen. De luizen zelf zijn niet altijd even makkelijk terug te vinden, maar ze zijn wel met het blote oog perfect zichtbaar. Ze zijn redelijk groot en grijs-bruin van kleur.

Aanbevolen producten: INSECTICIDEN 10ME

Witte vlieg

De naam witte vlieg is eigenlijk ongelukkig gekozen. Het insect behoort tot de groep van de plantenluizen. Bij zware aantasting zul je honingdauw vinden met als gevolg roetdauw. De schade zit hem dus hoofdzakelijk in de bevuiling van het gewas.

Aanbevolen producten in de moestuin: BIO PYRETREX

Aanbevolen producten op sierplanten (binnen of buiten): Bio Plant Spray, For insect

Witte vlieg
Taxuskever

Taxuskever

De taxuskever is een lichtschuwe zwarte kever met een gegroefd schild en bleke puntjes. De naam taxuskever is voor velen misleidend en daarom is het beter om te spreken over de gegroefde lapsnuitkever. Als we over de taxuskever spreken, denken veel mensen dat het over een beestje gaat dat enkel taxus eet, terwijl de waardplantenlijst van deze lastige parasiet zeer uitgebreid is. De volwassen kever vreet hier en daar aan de bladranden van verschillende planten zoals de kardinaalsmuts, schoenlappersplant en rododendron. Meestal is deze schade van weinig betekenis, maar het wijst wel op de aanwezigheid van de kever. De larven zijn echter veel schadelijker, omdat zij aan de wortels van de planten vreten. Door deze vraat kan de plant niet voldoende water opnemen en krijgt de plant verwelkingsverschijnselen.

De kever zal een aantal weken van de bovengrondse plantendelen eten om binnen ongeveer een maand eieren af te leggen. Deze eitjes komen in de loop van augustus uit, zodat de nieuwe larven opnieuw aan de wortels van je planten gaan vreten. De larven gaan overwinteren om het volgende jaar voor een nieuwe generatie kevers te zorgen. De larven zijn zeer goed te herkennen (zie foto) aan hun crème-witte kleur, bruine kop, hun typische c-vormige houding en een grootte van ongeveer 1 cm. Denk erom dat de larven van taxuskevers geen poten hebben. De taxuskever kan niet vliegen, maar in zijn korte leven kan hij gerust een afstand overbruggen van een kilometer. Hij kan dus vanuit de tuin van de buurman jouw tuin komen belagen.


Aanbevolen producten: NEMA T-BAG KRAUSSEI

Wolluis op naaldbomen

Wolluizen zijn witte luizen die zich vooral op de takken bevinden tussen de naalden van naaldbomen. De boom kan plakkerig aanvoelen vanwege de uitscheiding van honingdauw.

Aanbevolen producten: INSECTICIDEN 10 ME, For insect

Wolluis naaldbomen
Wolluis

Wolluis op sierplanten

Cactussen en andere vetplanten zijn de favorieten van wolluizen. Ook andere kamer- en kasplanten kunnen worden aangetast door deze wolachtige luizen. Net als op naaldbomen, laten wolluizen honingdauw achter waardoor roetdauw kan ontstaan.

Aanbevolen producten: FOR INSECT, FORMUSECT SPRAY, Bio Plant Spray

Wortelvlieg

De larven van de wortelvlieg teisteren vooral wortels en selder, maar ook pastinaak, dille, peterselie en karwij. De wortelvlieg heeft tussen eind voorjaar en begin najaar twee of drie generaties.

Aanbevolen producten: NEMA T-BAG CAPSA

Wortelvlieg

Uienvlieg

Maden van de uienvlieg (ook preivlieg genoemd) vreten aan de voet of in het hart van onder andere uien, sjalotten en prei, waardoor de bladeren geel worden en afsterven. De larven van de tweede generatie komen eind van de zomer en eten van de wortel en boren zich in de uienbollen.

Aanbevolen producten: NEMA T-BAG CAPSA

Ritnaalden

Ritnaalden, de oranjebruine larven van kniptorren, komen vooral in jonge moestuinen voor. Ze voelen zich het best in vochtige, vaste grond en zijn gek op de wortels van aardappelen, ui, sla, wortelen en andere groenten.

Aanbevolen producten: NEMA T-BAG CAPSA

Ritnaalden

Aardrupsen

Aardrupsen zijn de larven van de worteluil. Je vindt ze terug op allerlei groenten, sierplanten en knolgewassen, waaronder sla, andijvie, selder, peterselie en spinazie. De jonge rupsen vreten eerst aan bladeren. Daarna vreten ze ondergronds verder aan de wortels van gewassen en de knollen, waardoor de plant afsterft.


Aanbevolen producten: NEMA T-BAG CAPSA

Tripsen

Tripsen kunnen, zowel als larve en als volwassen insect makkelijk overwinteren in verwarmde serres. Ze zitten ook vaak op potplanten of elders in de tuin bijvoorbeeld op prei, kolen, maïs, aardbeien, komkommer, paprika en de braambes. Ze zuigen de plantencellen leeg en vullen die met lucht, waardoor ze een zilverachtige schijn krijgen. Tripsen zijn grijs, geelachtig tot donkerbruin van kleur en circa 1 mm groot, met franjevleugels. De larven zijn geelachtig en wat doorschijnend. Een vrouwtje legt tot 200 eitjes, waardoor ze zich enorm snel voortplant. De cyclus van ei tot insect duurt 12 tot 20 dagen, afhankelijk van de temperatuur.

Wist je dat...
zwarte puntjes op de bladeren vaak de uitwerpselen van tripsen zijn? Zo kan je hun aanwezigheid dus ontdekken! Ook misvormde vruchten of verkurkte groenten verraden hen vaak.

Aanbevolen producten: NEMA T BAG FELTI, Conserve garden, For Insect

Rupsen in de fruit- en moestuin

Rupsen zijn larven van vlinders en motten in verschillende vormen, maten en kleuren. Ze knagen en boren in gewassen en veroorzaken rotting van groenten en fruit, voornamelijk tussen april en begin oktober. Vaak is de schade het grootst in juli en augustus. Wanneer de rups uit het ei komt, eet hij 12 tot 24 dagen lang zoveel mogelijk bladeren, scheuten en wortels om snel te groeien. Daarna start het proces van poppen en ontpoppen, waarin de rups zich ontwikkelt tot een vlinder. Vooral rupsen van het klein koolwitje, de kooluil en de koolmot vormen vaak een plaag in de moestuin, omdat ze verzot zijn op kolen en andere groenten.

Aanbevolen producten: NEMA T BAG KRAUSSEI, Conserve garden, Bio-Pyretrex, Delete insecticide moestuin, Delete spray moestuin, Insecticide 10ME

Preventief: brandnetelgier

Koolwitje 3 Aangepast

Varenrouwmuggen

De varenrouwmug is een klein (3 mm) zwart mugje met lange antennes op haar kop, dat traag en wankel vliegt. Ze worden vaak verward met fruitvliegjes. De mug legt haar eitjes graag in vochtige, humusrijke grond. De kleine, glazige larven met hun zwart kopje houden van vocht en warmte. Zodoende vind je ze vaak in vochtige zaai-, stek- of potgrond. Ook de aanwezigheid van mos, algen en water trekt varenrouwmuggen aan. Vooral wanneer het warm en vochtig is, planten varenrouwmuggen zich explosief voort. De larven van deze muggen maken gaatjes in wortels, bladeren en stengels van jonge planten en stekken. Zo kunnen planten minder goed voedingsstoffen en water opnemen waardoor ze verzwakken.

Weetje: Hoe kan je nagaan of de larven van de varenrouwmug aanwezig zijn?

Leg een schijfje rauwe aardappel plat op de potgrond. Na enkele uren zal je onderaan de aardappel de larven zien.

Aanbevolen producten: NEMA T BAG KRAUSSEI (larven), ECOLOGIC FLY STRIP (muggen)

Pruimenmotten

Rupsen van de pruimenmot bevinden zich in rijpende pruimen, kersen, abrikozen en perziken. De rupsen zijn lichtroze/oranje met een bruine kop en ongeveer 12 mm lang. Ze vreten vooral van de vrucht rondom de pit. Je herkent ze aan de bruine korreltjes (uitwerpselen) op het beschadigde gedeelte van de pruim. Ze vreten zich vol om vervolgens een overwinteringsplek te zoeken.


Aanbevolen producten: CONSERVE GARDEN, BOOMLIJMBAND

Houtwormen

In hout levende insectenlarven worden houtwormen genoemd. De larven zijn van keversoorten zoals de houtkever, de boktor en de klopkever. Ze kunnen flinke schade aanrichten in een huis met houtwerk. Je herkent ze door de gaatjes die ze boren in een houten bouwconstructie of in houten meubels. Ze kunnen ook gaten maken in bomen buitenshuis, vooral als dat hout vochtig is.

Houtworm shutterstock 222899671 Aangepast
Deel dit bericht