10 TIPS voor een goed gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het risico van een bestrijdingsmiddelen is het intrinsieke gevaar ervan. Sommige bestrijdingsmiddelen hebben gevaarlijke eigenschappen maar als de blootstelling beperkt wordt, dan is het risico miniem.

Je vindt er alle info om het product efficiënt en veilig toe te passen. Volg nauwgezet de richtlijnen op het etiket.

Lees verder: https://www.handigindetuin.be/...

Op het etiket staan verschillende gevaaraanduidingen: gevarenpictogrammen, gezondheids- en veiligheidszinnen die informatie geven over hoe je het product veilig kan gebruiken zonder schade voor je gezondheid of het milieu. Deze gevarenpictogrammen vind je op alle chemische producten terug (vb. detergenten, verven,…).

Lees verder: https://lezenvoorgebruik.be/

Deel dit bericht

Ontdek onze producten