10 TIPS voor een goed gebruik van bestrijdingsmiddelen

Insecticiden hebben een werkingsmechanisme om bepaalde schadelijke insecten uit te schakelen. Zij kunnen echter ook gevaarlijk zijn voor nuttige insecten, zoals bijen. Het is daarom belangrijk om nuttige insecten en bijen zo weinig mogelijk bloot te stellen aan insecticiden. Volg daarom strikt de richtlijnen op het etiket en pas die goede praktijken toe.

Als gewasbeschermingsmiddelen volgens de voorschriften op het etiket worden gebruikt, zullen ze de fauna en flora in je tuin geen schade toebrengen. De concentratie actieve stof in commerciële producten is erg laag, waardoor het risico voor de bijen beperkt is.

Lees verder: https://www.handigindetuin.be/...

Bijenpopulatie

Op globaal vlak gaat het goed met de bijen maar in de winters sterven veel bijen in de kast. Wetenschappers wijzen op de oorzaken van deze te hoge wintersterftes in België: de varroa-mijt en andere ziektes, bacteriën en virussen die in de bijenkasten voorkomen, het veranderde landschap (met minder voedsel en nestgelegenheid voor de bijen), import van koninginnen die vaak ziektes met zich meebrengen, veranderde klimaatomstandigheden, en ook de landbouw waar gewasbeschermingsmiddelen altijd met zorg gebruikt moeten worden.

Deel dit bericht

Ontdek onze producten