LEVENSCYCLUS VAN DE BUXUSMOT

De motten zelf veroorzaken geen enkele schade. Het is zelfs een mooie, +/- 4 cm grootte nachtvlinder. De aanwezigheid van motten kan waargenomen worden door gebruik te maken van een deltatrap waarin een feromoon (sexuele lokstof) is geplaatst of funneltrap. Dit feromoon lokt de mannetjes. Een dergelijke trap doet dienst als monitoring tool; het is geen bestrijdingsmethode. Men vangt weliswaar wel wat mannetjes weg, maar nooit alle mannetjes, waardoor de wijfjes toch bevrucht geraken. Door het ophangen van deze vallen krijgt men wel een ‘waarschuwing’. Wanneer men veel motten vangt, betekent dit dat de vlucht op z’n hoogtepunt zit, en dat er eiafleg door de wijfjes op de buxussen mag verwacht worden.

De wijfjes leggen hun eitjes onder het blad van vooral buxusplanten of palmboompjes. Belangrijk, de eitjes kunnen niet bestreden worden; geen enkel insecticide of ecologische variant is bij machte om door de wand van de eitjes te dringen. Uit de eitjes ontluiken rupsen. Van zodra er rupsen waargenomen worden, kan men met de bestrijding starten. Hoe eerder men start, hoe kleiner de rupsen zijn en hoe gevoeliger ze ook zijn voor een chemische of biologische bestrijding. Preventief behandelen (d.i. tijdens de ei-fase) heeft geen zin; de meeste producten zijn immers na toepassing niet lang genoeg werkzaam.

Volgroeide rupsen zijn felgroen met een zwarte kop en zijn zo’n 4 cm groot, ze hebben zwarte stippen en lichte en zwarte lengtestrepen. Als de rupsen hun gang kunnen gaan, is de schade niet te overzien; ze vreten de ganse plant kaal.

Buxus schade plant
Rups buxusmot2

WANNEER IN ACTIE TREDEN?

Het is erg belangrijk om te weten wanneer er rupsen kunnen voorkomen, want alleen dan kan er bestreden worden. De buxusmot kent 2 generaties (ei - rups - vlinder) per jaar, waarvan de 2de generatie overwintert als rups! Deze rupsen worden weer wakker bij de eerste lentewarmte, vandaar dat oplettenheid is aangeraden tijdens deze periode.

Er zijn grosso modo 3 perioden in het jaar waarbij de rupsen bestreden kunnen worden. Deze perioden dien je alert te zijn en bij het waarnemen van rupsen zo snel mogelijk op te treden.

- eind april - mei: dit is de periode dat de rupsen uit hun overwinteringsplaatsen komen (de overwinteringsplaatsen bevinden zich op en in de buxusplanten); de rupsen eten in deze periode verder om vervolgens te verpoppen.
Uit deze poppen ontluiken vanaf juni tot in juli de eerste generatie motten; in deze periode worden de eitjes afgelegd (hieruit ontluiken in juli - augustus de rupsen).
In april - mei zijn er in principe geen of slechts zeer weinig motten aanwezig!
Het is perfect mogelijk dat in april - mei geen rupsen op uw planten aanwezig zijn: of u hebt gewoon geen ei-afleg gehad in het najaar van het vorige jaar, of u hebt in het najaar nog een bestrijding uitgevoerd, waardoor alle overwinterende rupsen zijn uitgeroeid. Geen rupsen = geen bestrijding!

- juli - augustus (piekperiode): de eerste generatie rupsen verschijnt vanaf juli en kent een piekmoment in augustus. Als de rupsen volgroeid zijn gaan ze verpoppen. Uit deze poppen komen nieuwe motten, de tweede generatie motten.
De tweede generatie motten vliegt vanaf eind augustus tot in september (soms ook bij warm weer tot in oktober); in deze periode worden opnieuw eitjes afgelegd.

- september - oktober: de tweede generatie rupsen verschijnt dan in september; in oktober spinnen de jonge rupsen een cocon tussen de blaadjes waarin ze in een soort rusttoestand gaan om te overwinteren; deze overwinterende rupsen gaan in het voorjaar (april – mei) terug uit hun cocon tevoorschijn komen en hun vraat hernemen.

Buxusmot

HOE DE BUXUSMOT BESTRIJDING

Preventie

Kijk regelmatig de buxusplant na of er bladeren samenzitten in een spinsel. Die dien je dan te verwijderen, want dat betekent dat er eitjes inzitten. Ook snoeien kan een oplossing zijn, zodat vele eitjes weg zijn. Als de rupsen al uitgekomen zijn, kan men ze proberen te vangen doormiddel van een deltatrap met lijmplaat waarin een feromoon (sexuele lokstof) is geplaatst of een Funnel trap. Het is daarbij wel belangrijk om de rupsen met het restafval af te voeren, niet op de composthoop.


Bestrijding

De ideale bestrijdingsmomenten zijn de momenten waarop rupsen aanwezig zijn.

Aanbevolen bestrijdingsmiddelen:
Opgelet, welk product je ook gebruiktn, het is belangrijk de planten steeds goed te bevochtigen (tot afdruipen), en indien mogelijk ook van binnen nat spuiten (rupsen zitten vaak diep in de plant).

Ecologische producten:

- Conserve Garden: een uitstekend eco-insecticide met een vrij lange nawerking (+/- 10 dagen); dit product wordt niet in de plant getransporteerd, maar wel op bladniveau opgenomen, waardoor een langere protectie ontstaat.
Werkt uitstekend op vraatzuchtige (= jongere) rupsen, die zeer snel hun vraatactiviteit stoppen, en na enkele dagen afsterven.

- Bio-Pyretrex: een echt bio-insecticide met zeer snelle aanvangswerking, maar zonder enige nawerking; vereist dat alle rupsen geraakt worden en dat de behandeling dus grondig uitgevoerd wordt.

- Nema T-Bag Kraussei: een alternative bestrijding op basis van aaltjes, de natuurlijke vijand van de buxusmot. Het is belangrijk de larve en/of rups fysiek te raken. Omdat niet alle eitjes in één keer uitkomen is een nabehandeling met de tweede T-Bag aanbevolen na 1 à 2 weken. Dit product kan je toepassen met een nematode sprayer (link naar product ) (meest aanbevolen) of een gieter.
button: Ontdek nog andere plagen die met aaltjes kunnen bestreden worden. (link naar detail fiche nematoden)

Klassieke producten

- Insecticide 10 ME : een klassiek insecticide met zeer snelle aanvangswerking; aanbevolen als u vrij laat de rupsen waarneemt en onmiddellijk wilt optreden.

- Formusect Spray: Heeft u maar 1 of 2 buxussen, dan is Formusect Spray een handige kant-en-klare oplossing.

- For-Insect: een klassiek insecticide met een trage aanvangswerking; beschermt wel iets langduriger uw planten (maar zeker geen 2 weken tegen de rupsen).

KOPDEL
FUNKASZ4 A with trap
Deel dit bericht