Contactherbicide, wat is dat precies?

Onkruidbestrijders op basis van organische vetzuren zijn zogenaamde “contactherbiciden”. Wanneer het product in aanraking komt met de plant, worden alle groene plantdelen gedood, maar de wortels blijven intact. Hoe gaat dat nu in zijn werk? Het product dringt binnen in de bladeren van het onkruid en vernietigt de celmembranen van de behandelde plant. Hierdoor stroomt het vocht weg uit de plantencellen en droogt het onkruid uit. Reeds 3 uur na de behandeling bereik je met deze milieuvriendelijke onkruidbestrijders een zichtbaar resultaat. Omdat de wortels niet vernietigd worden, zal je het echter opnieuw verschijnende onkruid sneller opnieuw moeten behandelen dan met herbiciden met glyfosaat, die nu verboden zijn.

Wat zijn de meest voorkomende organische vetzuren?

Het meest gebruikte organische vetzuur is pelargonzuur of nonaanzuur, het werkzame bestanddeel van o.a. Edialux Herbi Press en Edialux Herbi Alarm. Pelargonzuur is een organisch vetzuur van plantaardige oorsprong en is van nature aanwezig in bijvoorbeeld geraniums. Pelargonzuur is zeer geschikt voor de bestrijding van eenjarige onkruiden, grassen, mos en algen. Het middel heeft een zeer sterke werking op breedbladige onkruiden en geeft een betrouwbaar resultaat onder alle weersomstandigheden.

Edialux gebruik ook caprinezuur. Caprinezuur of decaanzuur komt voor in diverse plantaardige oliën, zoals palm- en kokosolie en in het vet van geitenmelk. Uit deze vetten kan het zuur op industriële wijze gewonnen worden. Edialux Herbi Green Ready is bijvoorbeeld een mengeling van caprinezuur en caprylzuur.

Er bestaan ook onkruidbestrijders op basis van azijnzuur. Een te hoge concentratie azijn kan echter schadelijk zijn voor bodemorganismen. Ook planten en insecten die in de bodem wonen - zoals wilde bijen en graafwespen - lopen mogelijk een risico bij het gebruik van azijnzuur. Edialux verkoopt om die reden bewust geen producten op basis van azijnzuur. Onze producten op basis van organische vetzuren zijn onschadelijk voor zoogdieren en voor het bodemleven. Ze zijn wateroplosbaar en worden dus maar beperkt ­opgeslagen in de bodem.

Ontdek hier alle onkruidbestrijders (herbiciden).

Onkruid5
Onkruid verhard terrein

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden steeds veilig. Lees voor gebruik steeds het etiket en de productinformatie, inclusief de passende waarschuwingszinnen en –symbolen.

Deel dit bericht