Herbi-Alarm sier- & moestuin

Herbi-Alarm sier- & moestuin

Herbi-Alarm sier- & moestuin is een totale, niet-selectieve onkruidbestrijder voor de bestrijding van onkruiden, grassen en mossen op permanent onbeteelde terreinen, tussen de rijen van alle teelten met een afschermkap op de sproeier (om de teelt niet te raken) en vóór het zaaien of planten van siergewassen en groenten (alle teelten). het mag ook op opritten, paden en terrassen toegepast worden. De werkzame stof, pelargonzuur, is een organisch vetzuur dat van nature aanwezig is in bijvoorbeeld Pelargonium. Het membraan van de planten wordt beschadigd bij contact met het product, waardoor de plant zal uitdrogen. Het product wordt heel snel opgenomen door de plant, zelfs bij de lage temperaturen. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar na 3 uur! Zaaien of planten is al mogelijk 3 dagen na de behandeling. Dit product dient gemengd te worden met water alvorens te gebruiken.